عنوان : عناوین روزهای هفته پدافند غیرعامل سال 1397
کد خبر : ۷۴۱۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۴:۲

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

عناوین روز

تاریخ

روز

ردیف

مصون سازی کشور با تفکر بسیجی و روحیه جهادی در سایه حماسه حسینی

08/08/97

سه شنبه

1-

حفظ سرمایه های ملی در برابر تهدیدات با خود باوری و اقتدار علمی

09/08/97

چهار شنبه

2-

افزایش  بازدارندگی و  تقویت  پایداری ملی با حماسه حسینی

10/08/97

پنج شنبه

3-

حفظ سرمایه های کشور با مشارکت مردمی

11/08/97

جمعه

4-

جامعه سالم ،آماده در برابر تهدیدات نوین

12/08/97

شنبه

5-

استحکام بخشی و صیانت از زیرساخت های کشور

13/08/97

یک شنبه

6-

پدافند غیر عامل ،افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی

14/08/97

دوشنبه

7-بازگشت           چاپ چاپ         
 

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

V5.1.0.0